Geovetenskap

Världens tak...? Nej, inte riktigt men berg i Norge. Och några Geologistudenter.
Foto Stefan Rhodin

Vår planet är dynamisk och levande. Växter och djur föds (om man nu kan säga att växter föds?), lever, dör och återgår till kretsloppet. Såvitt vi vet idag så är jorden den enda planeten i vårt solsystem med liv, kanske även den enda planeten i vår galax, om inte i universum.

För en geovetare finns det inte bara biologiskt liv på jorden. Man kan säga att jorden som helhet lever, även om det inte är ett medvetet liv. Berg skapas, eroderas ner och återgår till kretsloppet, havsbottnar skapas och försvinner, landformer skapas av istäcken vid istider, eroderas sakta ner och försvinner. Klimatsystem kommer och går, ändras efter nya förutsättningar. Även havsströmmarna ändras varefter kontinenterna skiftar läge på jordytan, vilket i sin tur ändrar klimatet, vilket påverkar hur bergsmassiven eroderas ner, vilket påverkar havsbotten, som påverkar det som lever där...
Som geovetare lär man sig om detta. Man lär sig om orsak och verkan och hur viktig och skör balansen mellan de olika systemen är för allt liv på jorden.

Den här hemsidan kommer att presentera vad geovetenskap är och hur allt påverkar varandra. Det är naturligtvis ett ambitiöst projekt och som ett sådant kommer det att ta sin tid.

Allt jag tar upp här är hämtat ur läroböcker eller vetenskapliga rapporter.


Uppdaterad 2018-06-26

Kontakt
Webmaster: admin@wism.se
© copyright 2017 geostefan